Lillforsen


En bit nedanför Långforsen följer en fin sträcka som kallas Lillforsen. Här ligger en avlång holme mitt i älven som går att vada över till. Därifrån kommer man åt att fiska av hela området på båda sidor om holmen. Ovanför Lillforsen finns en sträcka som vi kallar för ”röda skylten”. En kort promenad från skogsbilvägen och du är nere vid en mycket fin flugfiskesträcka. Bilden är tagen vid lågt vatten i september 2002.