Småviltjakt

Vi kan erbjuda småviltjakt på skogsfågel, ripa och hare under större delen av jaktsäsongen. Skogsfågeln bjuder ofta på de allra finaste jakterna i den norrländska taigaskogen. Fågelstammarna varierar lite mellan åren men det finns alltid fågel på markerna. En del dalripa finns också kring de vidsträckta myrområdena. De många myrarna i trakten bidrar till att förhållandena för toppfågeljakt ofta är goda.

Tillgången på hare är normalt god men kan variera. Hos oss bor du i trivsamma jaktstugor och känslan att komma in i stugan, tända upp och avsluta jaktdagen framför vedspisen, fullbordar jaktupplevelsen.
För mera information tar du kontakt med oss.